rafidnadarsambandid2Trúnaðarmannaráðstefna Rafiðnaðarsambands Íslands sem haldin var dagana 16. og 17. nóvember 2017 ítrekar ályktun sína frá síðasta ári þar sem þess var krafist að kjararáð breyti fyrri úrskurðum sínum þar sem laun alþingismanna hækkuðu langt umfram aðra í samfélaginu. Við erum enn á þeirri skoðun að nauðsynlegt sé að gera róttækar breytingar á kjararáði þar sem nauðsynlegt er að tengja kjararáðið við raunveruleikann. 

Í þeim stjórnarmyndunarviðræðum sem í gangi eru virðist vera áhugi á því að endurvekja viðræður um rammasamkomulag, svokallað SALEK, en öllum ætti að vera augljóst að launafólk er ekki reiðubúið til þess að fylgja afmarkaðri línu launahækkana á meðan alþingismenn og aðrir hópar sem heyra undir kjararáð njóta launahækkana og lífeyrisréttinda sem eru oft langt umfram það sem almennt gerist.

Nú styttist í að kjarasamningar losni á almennum vinnumarkaði og þá er eðlilegt að almenningur spyrji sig hvert skuli sækja fordæmi launahækkana. Það er augljóst að aðhafist Alþingi ekkert í málinu þá er Alþingi að staðfesta að svigrúm til launahækkana sé í samræmi við úrskurði kjararáðs. 

Ljóst er að alþingismenn og ráðherrar komandi ríkisstjórnar munu ekki geta borið fyrir sig varnaðarorð um óstöðugleika þegar kemur að því að verkalýðsfélög leggi fram kröfugerðir í komandi viðræðum að þessu óbreyttu.

 

rafidnadarsambandid2

Á miðstjórnarfundi Alþýðusambands Íslands var ákveðið að hvetja lífeyrissjóði á samningssviði ASÍ og SA að draga til baka tímabundið valkvæðið um að ráðstafa auknu framlagi í tilgreinda séreign. RSÍ er á móti því að stíga þetta skref til baka og kom þeim skilaboðum áleiðis á fundi miðstjórnar ASÍ en þrátt fyrir varnarorð á fundinum ákvað miðstjórn að senda bréf á lífeyrissjóðina. Miðstjórn RSÍ fundaði á föstudag og sendir frá sér eftirfarandi ályktun um málið:

Miðstjórn Rafiðnaðarsambands Íslands harmar þá ákvörðun miðstjórnar Alþýðusambands Íslands að hvetja lífeyrissjóði sem starfa á samningssviði ASÍ og SA að draga tímabundið til baka valkvæði um greiðslur sjóðfélaga í tilgreinda séreign. Félagsmenn hafa samþykkt þann kjarasamning sem tilgreinda séreignin er byggð á og því verður valkvæðið að standa. 

Miðstjórn RSÍ áréttar að mikilvægt er að Alþingi breyti lögum um lífeyrissjóði þar sem félagsmönnum er gert heimilt að ráðstafa iðgjaldi í tilgreinda séreign eins og samið var um á sínum tíma. Þá er lykilatriði að lagabreyting verði í samræmi við ákvæði kjarasamningsins enda starfa lífeyrissjóðir í samræmi við kjarasamning ASÍ og SA.

asi rautt

Miðstjórn Alþýðusamband Íslands fagnar umræðu að undanförnu þar sem mikill fjöldi kvenna hefur stigið fram undir yfirskriftinni #metoo og mótmælt kynferðislegu áreiti og ofbeldi í öllum myndum og á öllum sviðum samfélagsins. Þetta er svartur blettur á samfélaginu og enn eitt dæmið um kynbundna mismunun sem uppræta ber með öllum tiltækum ráðum.

Verkalýðshreyfingin hafnar allri mismunun og órétti á vinnumarkaði. Á því byggir sjálf tilvist hennar. Í því felst að verkalýðshreyfingin hafnar hvers konar mismunun á grundvelli kynferðis, þ.m.t. kynbundnum launamun og einelti og kynferðislegu ofbeldi á vinnustað.

Barátta verkalýðshreyfingarinnar fyrir bættum kjörum og réttindum launafólks á fjölmörgum sviðum hefur skilað miklum árangri, m.a. í reglum um vinnuvernd, leiðbeiningum til trúnaðarmanna um meðferð slíkra mála o.fl. Þrátt fyrir það verður að viðurkenna að enn er langt í land. Það gildir um kynbundna mismunun á vinnumarkaði.

Miðstjórn hvetur aðildarsamtök Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfinguna alla til að styðja með öllum ráðum einstaklinga sem stíga fram og hafna hvers konar einelti og ofbeldi á vinnustað. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra.

 

raf

Starfslýsing:

Í starfinu felst meðal annars að leiða og halda utan um eftirmenntunarnámskeið á sviði veikstraums og stýra innleiðingu nýrra námskeiða auk þróunar núverandi námskeiða. Viðkomandi starfsmaður starfar jafnframt með öðrum starfsmönnum Rafiðnaðarskólans að framgangi eftirmenntunar fyrir félagsmenn RSÍ og SART.
Sviðsstjóri veikstraums er talsmaður þess sviðs í nánu samstarfi við skólastjóra. Gert er ráð fyrir að viðkomandi starfsmaður sinni einhverri kennslu.

Starfskröfur:

• Víðtæk þekking og reynsla á sviði veikstraums

• Frumkvæði, drifkraftur og metnaður

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Stefán Sveinsson, skólastjóri, stefan@raf.is.

Umsóknarfrestur er til og með 15. nóvember 2017.

Öllum umsóknum verður svarað og 100% trúnaðar gætt.

 

Spjald

Í haust hafa Rafiðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka haldið áfram að færa rafiðnaðarnemum spjaldtölvu að gjöf. Verkefnið hófst fyrir ári síðan og að þessu sinni fengu 254 nemendur spjaldtölvugjöf eða allir nýnemar í rafiðnaði. Fulltrúar RSÍ og SART heimsóttu allar 8 rafnámsgrunndeildir verknámsskólanna og var þeim vel tekið.

Með þessu átaki tryggja SART og RSÍ jafnan aðgang allra rafiðnaðarnema að gjaldfrjálsu íslensku námsefni í rafiðnaðargreinum sem er að finna á www.Rafbók.is . SART og RSÍ hafa nú fært öllum rafiðnaðarnemum og rafiðnaðarkennurum á landinu spjaldtölvu og vona að gjöfin muni nýtast vel í námi og starfi.

VMA

orlofslog

Miðvikudaginn 1. nóvember kl 9:00 verður opnað á bókanir orlofshúsa innanlands fyrir tímabilið 6. janúar til 25. mai 2018 að undanskildum páskum. Upplýsingar um páska- og sumarumsóknir verða sendar í fréttabréfi mánudaginn 30. október. 

asi bleikur

Samkvæmt nýrri hagspá hagdeildar ASÍ fyrir árin 2017-2019 sýnir hagkerfið nú merki um að hægja muni á umsvifum eftir kraftmikinn hagvöxt undanfarinna ára. Toppi hagsveiflunar hefur verið náð en áfram verður umtalsverður hagvöxtur á spátímanum sem  drifinn verður af vexti einkaneyslunnar fremur en auknum útflutningi eða fjármunamyndun. (lesa meira)

rafidnadarsambandidNýverið kom upp mál varðandi nema í matreiðslu en til langs tíma hafa erlendir nemar getað aflað sér menntunar hér á landi til jafns við aðra. Um áramótin voru gerðar viðamiklar breytingar á útlendingalögunum þar sem stór breyting var gerð á þessum þætti laganna. Samkvæmt breytingunni sem Alþingi gerði féll út sá þáttur að erlendir einstaklingar geti aflað sér menntunar hér á landi ætli þeir sér að sækja sér iðnmenntun en það sem er enn fáránlegra er að þeir sem vilja sækja sér háskólamenntun geta það áfram. 

Þarna er klárlega verið að mismuna fólki eftir þjóðerni til þess að afla sér menntunar sem er algjörlega galið. Að Alþingi geri svo viðamiklar breytingar á lögunum án þess að þess sé getið við umsagnarferlið eða þess sé getið í athugasemdum við lagafrumvarpið hvers vegna verið sé að gera slíkar breytingar.

Umsagnarfrestur var stuttur þegar málið barst til umsagnar ASÍ og kemur það fram í umsögn ASÍ að sökum stutts tíma og þar með tímaskorts að ekki hafi verið mögulegt að fara skilmerkilega yfir frumvarpið að öllu leyti. 

Við gerum fastlega ráð fyrir því að Alþingi og/eða Útlendingastofnun viðurkenni að um mistök sé að ræða og leiðrétti þessi mistök. Það getur varla verið að þessi mismunum eða menntahroki eigi við rök að styðjast.

 

rafidnadarsambandid2Nú þegar örfáir dagar eru til þingkosninga keppast flokkar sem eru í framboði að lofa landsmönnum gulli og grænum skógum. Frumleg loforð koma fram en einnig gömul og galin loforð. Það er þó eitt stórt atriði sem við hefðum viljað heyra hvað flokkarnir ætli að gera til þess að efla stöðu iðngreina hér á landi. Það er augljóst að mikill skortur er á iðnaðarmönnum og er það að koma í bakið á okkur enn og aftur enda er staða verkefna víðsvegar um landið með þeim hætti að nauðsynlegt er að fjölga verulega í greinunum. 

Mikil og hröð þróun starfa verður komandi árum og áratugum þar sem iðnmenntun verður lykill að velgengni samfélagsins. Fjórða iðnbyltingin er í raun brostin á og ef þjóðin ætlar að fylgja þróuninni og byggja á vel menntuðum störfum þá verðum við að bregðast strax við því að fjölga iðnmenntuðum einstaklingum..

Ein af fjölmörgum ástæðum þess að við framleiðum ekki nægilega marga iðnaðarmenn er sú staðreynd að takmörkun er á því hversu margir nemendur komast að í framhaldsskólunum. Það þarf að bæta í fjármagn sem fer til þessa málaflokks. 

Önnur ástæða tengist þeirri fyrstu en það er sú staðreynd að kennsla iðnnáms er dýrari en hefðbundin bóknámskennsla því í iðnnámi er auk bóknáms mikið verklegt nám sem krefst bæði dýrari kennslubúnaðar en auk þess þarf að skipta nemendafjölda upp í minni hópa en mögulegt er að nota við bóknámskennslu.

Iðnaðarmenn sem og atvinnurekendur í iðngreinum þurfa æði oft að standa undir miklum kostnaði við rekstur fyrirtækjanna og þá sérstaklega í formi kaupa á mjög sérhæfðum verkfærum sem nauðsynleg eru til vinnunnar. 

En auk þess þarf ríkið að opna á samstarf við allar iðngreinar til þess að stíga markviss skref til þess að efla stöðu iðngreinanna. Tryggja þarf að farið sé eftir núgildandi íðnaðarlögum enda ber að fylgja lögum í hvívetna en eftirfylgni er mikilvæg og gríðarlega mikilvægt að færa heimildir til aðgerða nær vinnumarkaðnum þegar iðnaðarlöggjöfin er brotin. Þetta mætti t.d. gera með því að setja víðtækar heimildir í lög nr. 42/2010 sem fjalla um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum.

Það er ljóst að samfélagslegur ávinningur af þessu verkefni er gríðarlegur en áhugavert væri að heyra frá þeim framboðum sem bjóða fram hver stefna þeirra er í þessum málaflokki.

asi bleikur

Nokkur umræða hefur spunnist um lækkun tryggingargjaldsins í aðdraganda kosninga. ASÍ vill árétta mikilvægi réttinda launafólks í atvinnuleysi, fæðingarorlofi og við gjaldþrot fyrirtækja. Einnig er mikilvægt að samhengi sé milli stöðu sjóðanna sem greitt er úr og iðgjaldsins þó þannig að ákveðin sjóðssöfnun eigi sér stað til að mæta áföllum í atvinnulífinu. Þannig er ekki óeðlilegt að iðgjald sé lækkað þegar svigrúm eru til á sama hátt og það er hækkað þegar á reynir. Verkalýðshreyfingin hefur hins vegar sett sig algerlega á móti því að skerða réttindi í þessum sjóðum til þess að rýma til fyrir lækkun iðgjaldsins.

Frá því eftir Hrun hefur þessu viðkvæma jafnvægi milli réttinda og iðgjalda verið raskað verulega. Bætur atvinnuleysistrygginga, sem hlutfall af kaupgjaldi í landinu, hafa aldrei verið lægri en nú auk þess sem bótatímabilið hefur verið stytt um 6 mánuði. Þetta er gert á einhverju mesta góðærisskeiði Íslandssögunnar! Bætur í fæðingarorlofi eru einnig verulega undir meðaltekjum í landinu og bótatímabilið aðeins 9 mánuði þrátt fyrir að útilokað sé að fá almenna dagvistun fyrir ungabörn eftir að fæðingarorlofi foreldra líkur. Sömu sögu er að segja um Ábyrgðarsjóð launa, einnig þar hefur hámarksfjárhæð ríkisábyrgðar ekki verið látin fylgja kaupgjaldi í landinu og er langt undir meðaltekjum sem kemur illa niður á einstaklingum sem fá ekki greidd laun við gjaldþrot fyrirtækja. Úr þessu verður að bæta nú þegar og ekki kemur til álita að lækka tryggingagjaldið fyrr en það hefur verið gert.

Krafa Alþýðusambandsins er að sjóðirnir verði færðir úr A hluta ríkissjóðs (bein rekstrarábyrgð ríkisins) yfir í C-hluta ríkissjóðs (með bakábyrgð ríkisins á þeim réttindum sem þar eru), sjálfstæði þeirra aukið verulega og aðilum vinnumarkaðarins falið að fara með stjórn þeirra.