asi rautt 

Vísitala neysluverðs hækkar um 0,39% milli mánaða og mælist verðbólgan í september því 3,5% samanborið við 3,2% í ágúst. Vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkar um 0,53% milli mánaða og er  3,9% samanborið við 3,4% í ágúst. 

Húsgögn og heimilisbúnaður og bílar mest áhrif til hækkunar

Mest áhrif til hækkunar á vísitölunni hefur liðurinn húsgögn og heimilsbúnaður sem hækkar um 4% milli mánaða (áhrif á vísitölu 0,21%) en þar vegur 6,67% hækkun á raftækjum þyngst. Bílar hækkuðu um 2,29% (áhrif 0,12%) og þá hefur hækkun á fötum og skóm um 1,7% (áhrif 0,06%) töluverð áhrif til hækkunar á vísitölunni en hana má að mestu rekja til 2,09% hækkunar á fatnaði. Tómstundir og menning hækkar um 0,46% (áhrif 0,05%) sem má rekja til hækkunar á sjónvörpum, myndböndum, tölvum og tækjum til móttöku og upptöku. Matur og drykkjarvara hækkar um 0,11% milli mánaða (áhrif 0,02%) 

 
 
 
 

Flugfargjöld og rekstur ökutækja mest áhrif til lækkunar

Mest áhrif til lækkunar á vísitölunni hefur 4% lækkun á flutningum í lofti (áhrif á vísitölu -0,07%) sem má rekja til 3,2% lækkun á flugfargjöldum til útlanda og 8,9% lækkun á flugfargjöldum innanlands. Rekstur ökutækja lækkar um 0,4% (áhrif -0,03%) og þá lækkar kjöt um 1,2% (áhrif -0,03%) sem má rekja til 3,1% lækkunar á nautakjöti auk 2% lækkunar á fuglakjöti. Hótel og veitingastaðir lækka um 0,3% (áhrif 0,33%) sem má að mestu rekja til 8,35% lækkunar á þjónustu hótela og gistiheimila. 

Í töflunni hér að neðan má sjá þá liði sem hafa mest áhrif til lækkunar og hækkunar á vísitölunni. Liðirnir vega misþungt og hafa því mismikil áhrif á vísitöluna.

Súluritið sýnir þá liði sem hækka og lækka mest milli mánaða.  

  

 
 

Í þessu súluriti má síðan sjá breytingu á vísitölunni milli mánaða eftir eðli og uppruna 

 

 

VerkfallshnefiSameiginleg auglýsing frá stéttarfélögum starfsmanna Rio Tinto á Íslandi hf.; Verkalýðsfélaginu Hlíf, Félagi íslenskra rafvirkja, Félagi rafeindavirkja, VM – félagi vélstjóra og málmtæknimanna, FIT – félagi iðn- og tæknigreina og VR.

Þeir félagsmenn stéttarfélaga starfsmanna Rio Tinto á Íslandi hf. sem starfa hjá fyrirtækinu munu dagana 2.-7. október 2020 eiga kost á að greiða atkvæði um boðun vinnustöðvunar. Félagar hvers stéttarfélags, sem eru starfsmenn Rio Tinto á Íslandi hf., munu greiða atkvæði sérstaklega um þá vinnustöðvun sem starfsmenn þess félags taka þátt í, en aðgerðaáætlun er stillt upp sameiginlega af öllum hlutaðeigandi stéttarfélögum.

Atkvæðagreiðslan verður rafræn og hefst klukkan 12 á hádegi föstudaginn 2. október 2020 í gegnum heimasíður félaganna og lýkur klukkan 13 miðvikudaginn 7. október 2020.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna allra félaganna fer fram á skrifstofu Verkalýðsfélagsins Hlífar að Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði föstudaginn 2. október 2020 frá 13:00 til 16:00, mánudaginn 5. október 2020 frá 09:00 til 16:00, þriðjudaginn 6. október 2020 frá 09:00-16:00 og miðvikudaginn 7. október 2020 frá 09:00 til 12:00.

Félagsmenn Hlífar greiða atkvæði um vinnustöðvun í formi skæruverkfalla sem hefjast laugardaginn 24. október 2020 og allsherjarverkfalli sem tekur við af þeim þriðjudaginn 1. desember 2020.

Félagsmenn Félags íslenskra rafvirkja greiða atkvæði um vinnustöðvun í formi skæruverkfalla sem hefjast föstudaginn 16. október 2020 og allsherjarverkfalli sem tekur við af þeim þriðjudaginn 1. desember 2020.

Félagsmenn Félags rafeindavirkja greiða atkvæði um vinnustöðvun í formi skæruverkfalla sem hefjast föstudaginn 16. október 2020 og allsherjarverkfalli sem tekur við af þeim þriðjudaginn 1. desember 2020.

Félagsmenn VM – félags vélstjóra og málmtæknimanna greiða atkvæði um vinnustöðvun í formi skæruverkfalla sem hefjast föstudaginn 16. október 2020 og allsherjarverkfalli sem tekur við af þeim þriðjudaginn 1. desember 2020.

Félagsmenn FIT – félags iðn- og tæknigreina greiða atkvæði um vinnustöðvun í formi skæruverkfalla sem hefjast föstudaginn 16. október 2020 og allsherjarverkfalli sem tekur við af þeim þriðjudaginn 1. desember 2020.

Félagsmenn VR greiða atkvæði um vinnustöðvun í formi skæruverkfalla sem hefjast mánudaginn 26. október 2020 og allsherjarverkfalli sem tekur við af þeim þriðjudaginn 1. desember 2020.

asi rautt

Ríkisstjórnin sendi frá sér yfirlýsingu í dag í tilefni af viðræðum um forsendur Lífskjarasamningsins. Yfirlýsingin er sett fram í kjölfar þess að Samtök atvinnulífsins hafa kynt undir ófriði á vinnumarkaði með því að boða til atkvæðagreiðslu um að slíta Lífskjarasamningnum á afar hæpnum forsendum.  

ASÍ bendir á að í yfirlýsinguna skortir heildarsýn um þær aðgerðir sem nauðsynlegt er að grípa til vegna Covid-kreppunnar. Alþjóðlegum stofnunum á borð við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og OECD ber saman um að lykilverkefnið sé að tryggja afkomuöryggi fólks. Með því verði komið í veg fyrir að kreppan verði djúp og langvinn. ASÍ fer því fram á að samhliða þessari yfirlýsingu gefi stjórnvöld út vilyrði um að hækka grunnbætur atvinnuleysistrygginga, sem nú eru 289.510 krónur, og að þak tekjutengdra atvinnuleysisbóta lág- og millitekjufólks verði hækkað.  

Þá setur ASÍ fram skýlausa kröfu um að í frumvarpi til starfskjaralaga verði kveðið á um févíti vegna launaþjófnaðar. Það er með öllu ólíðandi að atvinnurekendur komist upp með að stela launum fólks og með ólíkindum að stjórnvöld hiki við að leiða í lög tæki sem raunverulega bíta gegn svo siðlausu athæfi.  

Með yfirlýsingunni eru lagðar til aðgerðir í átta liðum. Sumar þeirra bera þess merki að vera lítt úthugsaðar og fer ASÍ fram á að koma að útfærslu þeirra. Viðbrögð ASÍ við einstaka aðgerðum fara hér á eftir:

 1. „Allir vinna“ framlengt 

 2.  Tímabundin lækkun tryggingagjalds 
  ASÍ mótmælir fyrirhugaðri lækkun tryggingagjalds. Tryggingagjald er nánast eini skatturinn sem fyrirtæki greiða og hefur þegar lækkað um samtals 0,5% árin 2019 og 2020. Tryggingagjaldið stendur undir mikilvægum innviðum á borð við fæðingarorlof og atvinnuleysistryggingar, sem hvoru tveggja gegnir lykilhlutverki í að tryggja afkomuöryggi fólks. Lækkun tryggingagjalds þvert á atvinnugreinar mætir ekki kröfu ASÍ um sértækar aðgerðir til að mæta sértækum vanda. Verði þessi leið farin þurfa stjórnvöld að brúa bilið. ASÍ áréttar að það kemur alls ekki til álita að fresta lengingu fæðingarorlofs eða skerða greiðslur í fæðingarorlofi.

 3. Skattaívilnanir til fjárfestinga
  ASÍ fellst á skattaívilnanir til grænna umbreytinga og til að uppfylla loftslagsmarkmið en leggur áherslu á að skattaívilnanir verði bundnar við það en ekki við óljós markmið um samkeppnishæfni atvinnulífsins. ASÍ lýsir yfir furðu með þá tillögu að stjórnvöld hafi forgöngu um að hvetja til hlutabréfakaupa almennings. Ef hér er átt við að veita skattafslætti í tengslum við hlutabréfakaup þá mótmælir ASÍ því harðlega enda munu þeir afslættir renna til hinna efnameiri í samfélaginu.

 4. Aukin áhersla á nýsköpun og matvælaframleiðslu
  ASÍ fagnar aukinni áherslu á nýsköpun og matvælaframleiðslu en leggur áherslu á að eiga aðkomu að útfærslu á tillögum um „hagkvæmni og skilvirkni“ í matvælaframleiðslu. ASÍ minnir á tillögu sína um nýsköpunarsjóð sveitarfélaga sem yrði úthlutað úr hlutfallslega mest til þeirra sveitarfélaga sem hafa orðið verst úti í kreppunni, sjá nánar í útgáfu ASÍ Rétta leiðin: frá kreppu til lífsgæða og öryggis fyrir okkur öll.

 5. Úrbætur í skipulags-og byggingamálum
  ASÍ telur mikilvægt að ráðast í margar af þeim úrbótum sem greindar eru í niðurstöðum átakshóps í húsnæðimálum. ASÍ geldur hins vegar varhug við tillögum sem lúta að því að draga úr samkeppnishindrunum á mörkuðum. Þótt slíkt kunni að hafa yfir sér jákvætt yfirbragð lúta slíkar tillögur oft að því að draga úr lögum og reglum sem eru sett til verndar almenningi og umhverfinu.

 6. Umbætur á lífeyriskerfinu og á vinnumarkaði
  ASÍ er tilbúið til samvinnu um grænbækur um lífeyrismál annars vegar og um framtíðarumhverfi kjarasamninga og vinnumarkaðsmála hins vegar.

 7. Frumvörp sem styðja Lífskjarasamninginn lögð fram
  Hér er um að ræða frumvörp sem áður hafa verið gefin fyrirheit um í tengslum við Lífskjarasamninginn. ASÍ setur fram þá skýlausu kröfu að í frumvarpi til starfskjaralaga verði kveðið á um févíti vegna launaþjófnaðar. Sú aðgerð kostar ríkissjóð ekki krónu en mun draga úr kostnaði stéttarfélaga, atvinnurekenda og hins opinbera við þung málaferli vegna launaþjófnaðar. Verði ekki kveðið á um févíti stendur upp á stjórnvöld og SA að svara því hvers vegna þau slá sameiginlega skjaldborg um launaþjófa. ASÍ áréttar fyrri tillögur sínar um afnám verðtryggingar og hvetur stjórnvöld til að hverfa frá þeim undanþágum sem hafa verið til umræðu í tengslum við frumvarp um vexti og verðtryggingu. Þá áréttar ASÍ mikilvægi þess að frumvarp um kennitöluflakk fari í gegnum Alþingi hratt og örugglega og frumvarp til húsaleigulaga

 rafidnadarsambandid rautt

 

 

Nei þetta hefur þú aldrei lesið í fréttum. Þetta munt þú líklega aldrei lesa í fréttum. Aldrei nokkurn tímann hafa atvinnurekendur sagt að það sé gott svigrúm til þess að hækka laun. Á góðæristímum þá eru blikur á lofti. Á þenslutímum er ætíð óvissa framundan og líkur á að eitthvað slæmt gerist ef laun verða hækkuð. Á krepputímum þá er ekki svigrúm til launahækkana. Á „venjulegum“ tímum er ekki svigrúm til launahækkana að mati fyrirtækjanna því það sé ekki nægt súrefni í atvinnulífinu ( vantar þensluna). Við þekkjum þessar fyrirsagnir fulltrúa atvinnurekenda. 

Nýjasti frasinn hjá Samtökum atvinnulífsins, jafnvel með góðum stuðningi fyrrverandi starfsfólks samtakanna, er að nú séu ekki forsendur fyrir launahækkunum, það sé forsendubrestur. 

Hvaða forsendubrestur er það sem verið er að vísa í?

Kjarasamningar voru gerðir fyrrihluta árs 2019 sem gilda til loka árs 2022. Samningarnir innihalda forsenduákvæði sem snúa að því að tryggja að kaupmáttur launa aukist, stýrivextir lækki verulega og að efndum stjórnvalda í tengslum við kjarasamningana. Þar er ekkert talað um svigrúm til launahækkana. Því er ekki forsendubrestur á þeim forsendum sem atvinnurekendur eru að blása út í tómið þessa dagana. 

Aldrei nokkurn tímann hefur SA krafist þess að banna ætti verðtrygginguna. Eru samtök atvinnulífsins núna að komast á þann stað að þau telji ástæðu til að banna verðtrygginguna? Ætli Samtök atvinnulífsins séu að komast á þann stað í skoðunum að það þurfi að fara að tryggja að verðmætunum verði skipt með réttlátum hætti í samfélaginu?   

Ég hlakka til að sjá fyrirsögnina sem hlýtur að blasa við fljótlega og gæti hljómað svo „Gott svigrúm er til launahækkana almenns launafólks að mati Samtaka atvinnulífsins “.

Nei ég mun ekki halda niðri í mér andanum og bíða eftir því. Við þurfum að standa vörð um hagsmuni launafólks. Hagur fyrirtækjanna veltur alfarið á því hver fjárhagsleg staða launafólks er á þessum samdráttartímum. Með innlendri verslun og innlendri neyslu höldum við hjólunum gangandi. 

 

Kristján Þórður Snæbjarnarson,  formaður RSÍ og 1.varaforseti ASÍ

 

ASI VerdlagseftirlitVerðlagseftirlit ASÍ kannaði á þriðjudaginn matvöruverð í 15 minni matvöruverslunum á landsbyggðinni. Í ljós kom að í um helmingi tilfella var yfir 80% munur á hæsta og lægsta verði á þeim vörum sem verð var kannað á. Á 56 vörutegundum af þeim 103 sem kannaðar voru, var 60-140% munur á hæsta og lægsta verði og yfir 140% verðmunur á 12 vörutegundum. Mikill verðmunur var á hæsta og lægsta verði í öllum vöruflokkum. Á mörgum þeim stöðum á landinu sem verðkönnunin fór fram eru langar vegalengdir í næstu verslun og reiða margir heimamenn sig því á þær.

Sem dæmi um mikinn verðmun á milli verslana í könnuninni má nefna að 106% eða 1.373 kr. munur var á hæsta og lægsta kílóverði af brauðosti og 103% eða 1.183 kr. munur á hæsta og lægsta kílóverði af Cheeriosi. Á ungnautakjöti var 100% eða 1.597 kr. munur á hæsta og lægsta kílóverði, á smjöri var um 50% verðmunur og um 60-70% munur var á verði á mismunandi brauðtegundum. Þá var mikill munur á hæsta og lægsta kílóverði á þvottaefni eða 156% og 80% á kaffipúðum. 

Sem dæmi um verðmun innan vöruflokka var í flestum tilfellum um 80-100% munur á hæsta og lægsta verði á kjöti og fiski, yfirleitt um eða yfir 100% verðmunur á dósamat og þurrvöru og oft um 80-100% munur á snakki og gosi og annarri drykkjarvöru. Þrátt fyrir mikinn verðmun í öllum vöruflokkum var munurinn á verði á grænmeti hvað mestur, oft 2-300%. Miðað við þennan mikla verðmun í öllum vöruflokkum er ljóst að verðlag í verslununum getur haft mikil áhrif á heimili sem reiða sig á verslanirnar.  

Vöruúrvalið í verslunum var mjög misjafnt. Mest var úrvalið í Skagfirðingabúð en þar fengust 94 vörur af 103 en minnst var úrvalið í Versluninni Ásbyrgi þar sem einungis 24 vörur fengust. Í nokkrum verslunum var mikið um að vörur væru ekki verðmerktar.

Í verðtöflunni hér að neðan má sjá verð á öllum vörum í könnuninni. Verðtaflan er gagnvirk. Ef ýtt er á nafnið á vöruflokknum kemur fellilisti þar sem skipta má um vöruflokk. Ef ýtt er á vöruheitin raðast verslanirnar eftir því hver er með hæsta og lægsta verðið. E merkir að varan hafi ekki verið til en em merkir að varan hafi ekki verið verðmerkt.

 

 

 

Þrjár verslanir neituðu þátttöku í könnuninni, Melabúðin, Kassinn Ólafsvík og Kostur í Njarðvík. Við samanburð á milli verslana ber að athuga að hér er um mjög margar mismunandi verslanir að ræða, allt frá litlum verslunum sem eru í eigu einstaklinga til verslana sem eru hluti af stærri verslanakeðjum.

Um könnunina: 
Í könnuninni er einungis um beinan verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða þjónustu söluaðila. Í könnuninni var hilluverð á 103 vöru skráð niður en það er það verð sem neytandinn hefur upplýsingar um þegar hann ákveður hvort hann ætli að kaupa viðkomandi vöru. Ef afsláttur er tekinn fram á hillu er hann tekinn til greina. 

Könnunin var framkvæmd í eftirtöldum verslunum: Kjörbúðinni Garði, Krambúðinni Laugardal, Kr. Þorlákshöfn, Kjarval Hellu, Fjölval Patreksfirði, Hjá Jóhönnu Tálknafirði, Skerjakollu Kópaskeri, Urð Raufarhöfn, Versluninni Ásbyrgi, Dalakofanum Laugum, Hlíðakaup Sauðarkróki, , Skagfirðingabúð Sauðárkróki (KS), Jónsabúð Grenivík, Kauptúni Vopnafirði, Hraðbúðinni Hellissandi, Kassanum Ólafsvík, Kosti Reykjanesbæ og Melabúðinni.

Óheimilt er að vitna í könnunina í auglýsingum og við sölu nema með heimild ASÍ.

asi rautt

Reykjavík 17. september 2020

Icelandair, Flugfreyjufélags Íslands, ASÍ og SA sendu í dag frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem fram kemur að aðilar séu sammála um að fara eftir leikreglum og lögum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði. Með yfirlýsingunni gangast Icelandair og SA við því að framganga Icelandair sl. sumar, þar sem flugfreyjum og flugþjónum var sagt upp störfum í miðri kjaradeilu, hafi brotið í bága við samskiptareglur á vinnumarkaði. 

Jafnframt kemur fram að Icelandair telji nauðsynlegt að virða stéttarfélög og sjálfstæðan samningsrétt starfsfólks sem tryggi frið um starfsemi félagsins á gildistíma kjarasamninga og meðan leitað er lausna í kjaraviðræðum. Þá skuldbinda aðilar sig til að leggja sitt af mörkum til þess að endurvinna og efla traust sín í milli og munu Flugfreyjufélag Íslands og ASÍ falla frá því að draga Icelandair fyrir Félagsdóm vegna brota á 4., 11. og 19.gr. laga nr. 80/1938.

Drífa Snædal, forseti ASÍ:
„Í nýafstaðinni kjaradeilu beitti Icelandair, með stuðningi SA, brögðum sem hafa ekki sést á Íslandi áratugum saman en þekkjast víða erlendis og hafa það að markmiði að brjóta niður stéttarfélög og samstöðu launafólks. Með þessari yfirlýsingu er gengist við því að slíkar aðferðir eigi sér ekki pláss á íslenskum vinnumarkaði. Ég fagna því að hér hafi náðst niðurstaða aðila í milli án þess að fara fyrir dóm. Það er nauðsynlegt fyrir alla  að farið sé eftir þeim formlegu og óformlegu leikreglum sem gilda á íslenskum vinnumarkaði.“ 

 

Yfirlýsingin er svohljóðandi: 

Sameiginleg yfirlýsing Icelandair Group, Samtaka atvinnulífsins, Flugfreyjufélags Íslands og Alþýðusamband Íslands

Aðilar eru sammála um að lögmæt og rétt viðbrögð atvinnurekenda og stéttarfélaga í erfiðum og langdregnum kjaradeilum eigi að fara eftir þeim leikreglum og lögum sem gilda í samskiptum aðila vinnumarkaðar og sem koma fram í lögum nr. 80/1938. 

Þau viðbrögð Icelandair, með stuðningi SA, þegar félagið taldi vonlaust að ná árangri í viðræðum við Flugfreyjufélag Íslands, að segja upp öllum starfandi flugfreyjum og flugþjónum þann 17.7.2020  eru hörmuð enda ekki í samræmi við þær góðu samskiptareglur sem aðilar vinnumarkaðarins vilja viðhafa. Icelandair telur nauðsynlegt fyrir framtíð félagsins að virða stéttarfélög og sjálfstæðan samningsrétt starfsfólks síns sem tryggir frið um starfsemi félagsins á gildistíma kjarasamninga og á meðan leitað er lausna í kjaraviðræðum.

Aðilar munu leggja sig fram um að halda góðu samstarfi og munu leggja sitt af mörkum til þess að endurvinna og efla traust sín í milli. 

Með yfirlýsingu þessari eru aðilar sammála um að með henni ljúki öllum deilum milli þeirra um þá atburði sem áttu sér stað í samskiptum þeirra þann 17.7 2020 og mun hvorugur aðila gera kröfur á hinn vegna þeirra. 

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group
Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins
Berglind Hafsteinsdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands 
Drífa Snædal, forseti Alþýðusambands Íslands

 

ASI BSRB BHM

Sérfræðingahópur um mat á efnahagslegum áhrifum COVID-kreppunnar tekur til starfa 

Heildarsamtök launafólks, ASÍ, BSRB og BHM, hafa skipað starfshóp sem falið er að leggja mat á efnahagsleg áhrif COVID-kreppunnar með áherslu á áhrifin á vinnumarkaðinn. Hópurinn mun gera tillögur um aðgerðir til að fyrirbyggja langtímaskaða af efnahagskreppunni og tryggja öfluga viðspyrnu þegar heimsfaraldurinn líður undir lok. Hópnum er ætlað að horfa sérstaklega til viðkvæmra og jaðarsettra hópa og fjalla um að hvaða leyti aðgerðir geta haft áhrif á jöfnuð og félagslegt réttlæti. Hópurinn tekur þegar til starfa.  

Í sérfræðingahópnum eiga sæti: 

Halla Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ, formaður  
Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í viðskiptafræði og fulltrúi í fjármálaráði 
Guðrún Johnsen, efnahagsráðgjafi VR  
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB 
Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði  
Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM  
Þórólfur Matthíasson, prófessor í hagfræði  
Ásgeir Sverrisson, sérfræðingur ASÍ, mun starfa með hópnum 

Drífa Snædal, forseti ASÍ: 
„Á krepputímum eins og þessum eru teknar ákvarðanir í efnahagsmálum sem geta haft áhrif á samfélagið til langs tíma. Slíkar ákvarðanir verður að taka út frá almannahag, ekki sérhagsmunum. Hópurinn mun leggja mat á aðgerðir stjórnvalda og gera tillögur um leiðir til að tryggja að efnahagskreppan verði ekki dýpri og langvinnari en hún þarf að vera.“  

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB: 
„Covid-19 hefur sýnt svart á hvítu fram á mikilvægi traustra opinberra innviða. Við vinnum okkur ekki út úr kreppunni með því að veikja innviðina, heldur þvert á móti með því að styrkja þá. Með því að greina áhrif kreppunnar og aðgerða gegn henni á jöfnuð og félagslegt réttlæti má koma í veg fyrir að teknar séu stefnumótandi ákvarðanir sem ýta undir ójöfnuð og skara eld að köku hinna fáu.“  

Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður BHM:  
„Stefnumótun um leiðir út úr kreppunni verður að byggja á traustum grunni. Með því að leiða saman sérþekkingu fræðafólks og reynslu og þekkingu úr starfi verkalýðshreyfingarinnar er hægt að stuðla að upplýstri ákvarðanatöku og veita stjórnvöldum virkt aðhald.“

 

augl logfraedi

Helstu verkefni eru að veita ráðgjöf varðandi túlkun ráðningarsamninga, kjarasamninga og laga. Aðkoma að starfshópum á vegum iðnaðarmannasamfélagsins, þátttaka í kjaraviðræðum, umsagnir og málarekstur þegar svo ber undir.

Gerð er krafa um að umsækjendur hafi lokið meistaraprófi í lögfræði og æskilegt er að hafa málflutningsréttindi. Þekking og reynsla af vinnumarkaðsmálum er kostur.

Um er að ræða nýtt og spennandi starf í krefjandi starfsumhverfi.

Lögfræðingur mun heyra undir skrifstofustjóra 2F sem er þjónustuskrifstofa iðnaðarmannasamfélagsins að Stórhöfða 31.

Að 2F Húsi Fagfélaganna standa:

Byggiðn - Félag byggingamanna

Félag iðn- og tæknigreina (FIT)

Matvæla- og veitingafélag Íslands (MATVÍS)

Rafiðnaðarsamband Íslands (RSÍ)

Samiðn - Samband iðnfélaga

Nánari upplýsingar um starfið veitir Pálmi Finnbogason (palmi@2f.is).

Umsóknir sendist á netfangið logmadur@2f.is

Umsóknarfrestur er til 22. september. 

 

VerkfallshnefiÍ dag var Samtökum atvinnulífsins sem og fulltrúum Norðuráls afhent með formlegum hætti verkfallsboðun félagsmanna í Félagi íslenskra rafvirkja og Félagi tæknifólks í rafiðnaði. Félagsmenn félaganna samþykktu með meirihluta greiddra atkvæða að boðað yrði til allsherjarvinnustöðvunar frá kl. 12:00 þann 8. desember næstkomandi. 

Það er ljóst að gríðarlega mikilvægt verður að ná samningum fyrir þann tíma en takist það ekki þá hefst niðurkeyrsla verksmiðjunnar í byrjun desember. Niðurkeyrsla mun hefjast þann 1. desember vegna verkfallsboðunar VR og Vlfa en viku síðar bætist verkfallsboðun aðildarfélaga RSÍ við í baráttuna. Þess ber að geta að samkvæmt ákvæði kjarasamningsins þá ber að taka eitt ker úr rekstri á hverjum sólarhring fyrstu þrjá mánuðina en síðan 2 ker á sólarhring næstu þrjá mánuði. Þetta ferli mun haldast gangandi þar til samningsaðilar hafa allir náð samkomulagi.

 Niðurstöður atkvæðagreiðslna voru eftirfarandi:

 

Félag íslenskra rafvirkja:

Á kjörskrá voru 26 og greiddu 17 atkvæði eða 65,4%.

Já sögðu 9 eða 52,9%

Nei sögðu 8 eða 47,1%

Boðun verkfalls telst því samþykkt

 

Félag tæknifólks í rafiðnaði:

Á kjörskrá voru 5 og greiddu 3 atkvæði eða 66,7%.

Já sögðu 2 eða 66,7%

Nei sögðu 1 eða 33,3%

Boðun verkfalls telst því samþykkt

rafidnadarsambandid rautt

Vegna forfalla er hús nr 1 á Skógarnesi laust um næstu helgi, fyrstur kemur fyrstur fær

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?