rafidnadarsambandid rautt

1. júní kl 9:00 verður opnað fyrir bókanir á orlofshúsum frá 28.08.2021 til 07.01.2022. 

asi rautt 

Í nýrri skýrslu Alþýðusambands Íslands (ASÍ) um íslenskan vinnumarkað er að finna ítarlega greiningu á áhrifum COVID-veirufaraldursins á atvinnulíf og afkomu launafólks. Þrátt fyrir að efnahagslegur samdráttur reyndist minni en óttast var í fyrstu skilur Covid kreppan eftir sig djúp sár á vinnumarkaði. Hagstofan áætlar 6,6% samdrátt á síðasta ári en ekki er langt síðan spáaðilar töldu líklegt að samdrátturinn yrði nær 8%. Þar skipti sköpum sterk fjárhagsstaða heimila í aðdraganda kreppunnar en heimilin gátu viðhaldið útgjöldum m.a. í gegnum aukna skuldsetningu, úttekt séreignarsparnaðar og úrræði á borð við frestun lánagreiðslna. 

Þótt efnahagsleg áhrif reyndust mildari en óttast var í fyrstu endurspeglar það ekki að fullu þær hamfarir sem riðu yfir vinnumarkaðinn. Fyrir liggur að þau störf sem töpuðust voru að stærstum hluta láglaunastörf. Þannig voru þeir sem misstu störf í kjölfar Covid-19 að jafnaði með um 26% lægri laun en aðrir fullvinnandi einstaklingar. Það er ólíkt því sem gerðist í fjármálahruninu 2008 þegar launasamdráttur var mestur í tekjuhærri atvinnugreinum. Tekjufall atvinnuleitenda var verulegt, eða að jafnaði um 37% á fyrstu mánuðum atvinnuleysis. Byrðar samdráttarins dreifðust þannig á smærri og viðkvæmari hópa en í öðrum íslenskum kreppum.  

Fjallað er um þróun atvinnuþátttöku, breytingu á samsetningu atvinnulausra og rætt um hættuna á auknu kerfislægu atvinnuleysi eftir að heimsfaraldri líkur. Dregið hefur lítillega úr atvinnuþátttöku síðastliðna áratugi og breyting orðið á samsetningu þar sem atvinnuþátttaka eldri aldurshópa hefur minnkað á meðan atvinnuþátttaka ungmenna hefur aukist. Þar hefur þróunin verið mest utan höfuðborgar þar sem samsetning starfa hefur tekið umtalsverðum breytingum.

Í skýrslunni er komið inn á hlutverk íslenska atvinnuleysistryggingakerfins í virkni og eflingu atvinnuleitenda. Þar er að finna tillögur m.a. um umbætur atvinnuleysistrygginga auk þess sem stjórnvöld eru hvött til að huga að bættri stefnumótun í atvinnu- og vinnumarkaðsmálum. Lögð er sérstök áhersla á aðgerðir til að bregðast við vanda óvirkra ungmenna og lagt til að tekin verði upp sérstök ungmennatrygging, úrræði sem tryggir óvirkum ungmennum ráðgjöf, störf, úrræði, nám eða starfsþjálfun án tafar.

Ritið unnu sérfræðingar á sviði stefnumótunar og greiningar hjá ASÍ og er þar lýst aðstæðum á vinnumarkaði rúmu ári eftir að gripið var til víðtækra sóttvarnaraðgerða um heim allan til að hefta útbreiðslu kórónaveirunnar.

rafidnadarsambandid rautt

Mikill fjöldi umsókna var um orlofshús RSÍ í sumar og því var ákveðið að taka á leigu hús á Hvammstanga sem stendur félagsmönnum okkar til boða. Tekin var ákvörðun um að gefa þeim sem fengu synjun á umsókn um sumarleigu kost á að sækja um áður en opnað var fyrir almennar bókanir. Að úthlutun lokinni eru þrjár vikur lausar, fyrstu tvær vikurnar í júní og síðasta vikan í ágúst. Við vonum að einhverjir geti nýtt sér þennan tíma. Í húsinu, sem er 112 fm að stærð, eru 3 svefnherbergi, eitt hjónabergi og tvö minni með tveimur einbreiðum rúmum. Eldhús og stofa eru samliggjandi og vísa í vestur með útsýni yfir hafið. Verið er að ganga frá verönd við húsið sem verður tilbúin þegar húsið fer í útleigu 28.05.2021, sjá nánari lýsingu smella hér

elkem 

 

Kosningar um nýgerðan kjarasamning við Elkem Ísland hefjast klukkan 12:00 þriðjudaginn 25. maí og lýkur klukkan 12:00 miðvikudaginn 2. júní 2021.

Um er að ræða kjarasamning milli Elkem ísland ehf. annars vegar og Rafiðnaðarsambands Íslands, Félag iðn-og tæknigreina, Verkalýðsfélags Akraness, VR, og Stéttarfélags Vesturlands hins vegar.

Kosið er í rafrænni kosningu í gegnum island.is og þarf að nota rafræn skilríki til þess að kjósa en eftir innskráningu er hægt að lesa kynningu á samningnum og síðan að kjósa um hann.

Slóð á kosning er hér.

 

orlofslog

Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár (1. maí til 30. apríl) miðað við fullt starf er:

Orlofsuppbót 2021 á almenna markaðnum....... kr. 52.000

Fullt ársstarf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Uppbótin greiðist þann 1. júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á orlofsárinu, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl eða eru í starfi fyrstu viku í maí.

Orlofsuppbót innifelur orlof, eru föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

rafidnadarsambandid rautt

Hús nr. 9 á Skógarnesi er laust um helgina

Skotkeppni 

 Kæra félagsfólk.

Laugardaginn 29. maí 2021 verður haldið hið árlega skotmót Rafiðnaðarsambands Íslands á Akranesi í 50 skota sporting og 50 skota .22 “Long Rifle”.

Mótið verður sett 29. maí  kl 10:30 og byrjað kl 11:00

Síðasti skráningardagur er þriðjudaginn 25. Maí

Hlekkur á til þess að skrá sig má finna hér. (smella hér)

Nánari leiðbeiningar á skotsvæðið verður sent þeim sem skrá sig þegar nær dregur.

Sumarstorf banner5 

Auðkenni starfs 2F - Fagfélögin

Starfsheiti Sumarstarf: Meistaranemi í viðskiptafræði

Starfslýsing Margvísleg viðskiptafræðitengd verkefni fyrir 2F - Hús Fagfélaganna. Mikilvægt er að hafa góða þekkingu á markaðsmálum og stefnumótun. Æskilegt er að hafa þekkingu á fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Að 2F Húsi Fagfélaganna standa Byggiðn félag byggingamanna, FIT Félag iðn- og tæknigreina, MATVÍS, Rafiðnaðarsamband Íslands, VM, Klipp og Samiðn samband iðnfélaga

Menntunar - og hæfniskröfur Bs - viðskiptafræði Ms - viðskiptafræði

Vinnuveitandi 2F - Hús Fagfélaganna

Landssvæði Höfuðborgarsvæðið

Starfshlutfall Fullt starf

Fjöldi stöðugilda 1

Umsóknarfrestur 21.5.2021

Umsjónarmaður starfs Elmar Hallgrimsson

Netfang umsjónarmanns elmar@samidn.is

Ráðning hefst 01.06.2021

Ráðningu lýkur   31.08.2021

Sækja um (smella hér)

 

Auðkenni starfs 2F - Fagfélögin

Starfsheiti Sumarstarf: Meistaranemi í hagfræði

Starfslýsing Margvísleg hagfræðitengd verkefni fyrir 2F - Hús Fagfélaganna. Að 2F Húsi Fagfélaganna standa Byggiðn félag byggingamanna, FIT Félag iðn- og tæknigreina, MATVÍS, Rafiðnaðarsamband Íslands, VM, Klipp og Samiðn samband iðnfélaga

Menntunar - og hæfniskröfur Bs-Hagfræði Ms - Hagfræði

Vinnuveitandi 2F - Hús Fagfélaganna

Landssvæði Höfuðborgarsvæðið

Starfshlutfall Fullt starf

Fjöldi stöðugilda 1

Umsóknarfrestur 23.5.2021

Umsjónarmaður starfs Elmar Hallgrimsson

Netfang umsjónarmanns elmar@samidn.is

Ráðning hefst 01.06.2021

Ráðningu lýkur  31.08.2021

Sækja um (smella hér)

asi rautt

Ný skoðanakönnun sem Gallup gerði fyrir Alþýðusambandið sýnir að tæplega þriðjungur fólks á vinnualdri (20-65) á ekki rétt á fullu orlofi í sumar. Fullt orlof telst 24 greiddir frídagar eða meira. 

Þegar spurt var um ástæðu þess að viðkomandi fái ekki fullt orlof nefndu 55% að þeir hefðu ekki verið í starfi sl. 12 mánuði og rúmlega 8% sögðust sjálfstætt starfandi.Þegar spurt var um ástæðu þess að viðkomandi fái ekki fullt orlof nefndu 55% að þeir hefðu ekki verið í starfi sl. 12 mánuði og rúmlega 8% sögðust sjálfstætt starfandi. 

Athygli vekur að aðeins 5,8% fá ekki fullt orlof vegna skerts starfshlutfalls vegna hlutabótaleiðar en þá ber að hafa í huga að þeim sem nýttu þá leið fækkaði mikið eftir 1. maí í fyrra. Tæplega 1% sögðust hafa nýtt orlof vegna sóttkvíar og 2,7% nefndu aðrar ástæður þar á meðal að hafa nýtt orlof vegna lokunar grunn- eða leikskóla.

Konur og yngra fólk er líklegra til að eiga ekki rétt á fullu orlof í sumar og það sama má segja um fólk með lægri tekjur og þá sem eru starfandi á almenna vinnumarkaðnum.orlof

Markmið þessarar könnunarinnar var að kanna sumarfrí og orlofsrétt launafólks í Covid-19. Um netkönnun var að ræða sem var gerð 30. apríl til 10. maí 2021. Úrtakið var 1604 manns af öllu landinu, 18 ára og eldri. Svarhlutfall var 51,4% eða 824 manns.

rafidnadarsambandid rautt

Tjaldsvæðin á Skógarnesi og í Miðdal verða opnuð  föstudaginn 21. maí. 

Greiðslufyrirkomulag verður með sama hætti og í fyrra þar sem greiða þarf fyrirfram fyrir tjaldstæði á orlofsvef RSÍ. Vegna Covid-19 verður skipulag svæðisins með sama hætti og á síðasta ári þar sem 4ra metra reglan á milli eininga verður í hávegum höfð. Eingöngu verður heimilt að koma sér fyrir á því stæði sem bókað er á orlofsvef.

Fimmtudaginn 20. maí kl 9.00 verður opnað  fyrir bókanir tímabilið 21. maí til 16. júní. Fjöldi stæða í boði taka mið af þeim samkomutakmörkunum vegna Covid-19 sem verða í gildi þegar svæðin verða opnuð. 

 

Verðskrá sjá hér

Þessi vefur notar vafrakökur til að tryggja eðlilega starfsemi vefsins og mæla heimsóknir á hann. Engar persónugreinanlegar upplýsingar eru vistaðar án samþykkis. Til að lesa nánar um hvernig við notum vafrakökur á þessum vef, Smelltu hér.

Samþykkir þú að vefurinn noti vafrakökur?